เปิดบริษัทเกมในประเทศไทย

เปิดบริษัทเกมในประเทศไทย,คุณเปิดบริษัทเกมในประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้?

ตลาดห้าอันดับแรกของโลกจากรายได้ 40%ในประเทศจีน,27%ในประเทศญี่ปุ่น,13%ในสหรัฐอเมริกา,7%ในเกาหลีใต้,และ 1.5%ในเยอรมนี. ข้อมูลการจัดหมวดหมู่เกม,การประเมินกลยุทธ์กิจกรรม,เอช 5 กิลด์คิว